1. Verzending gratis vanaf €20,-
  2. Uitgebreide informatie
  3. Uitgebreide informatie

Klant kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht het aangekochte product binnen de 14 dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. Plant It! is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terug te betalen binnen 14 dagen nadat Klant zich heeft aangegeven van dit recht gebruik te maken. De kosten voor de retourzending komen echter voor rekening van de Klant.

Klant dient de conform lid 5 van de algemene voorwaarden te retourneren goederen binnen 14 dagen na de in dat lid bedoelde retourmelding in de macht van Plant It! te brengen.

Plant It! behoudt zich het recht voor de in het voorgaande lid bedoelde betaling op te schorten tot het moment dat het retour gezonden product daadwerkelijk is ontvangen.

Indien het in lid 5 bedoelde product conform art. 6:230p sub f onder 2 Boek 6 van het burgerlijk wetboek een bederfelijk product is dan is het inroepen van het herroepingsrecht als in lid 5 niet mogelijk. Plant It! kan besluiten, indien het product niet volledig waardeloos geworden is, de resterende waarde alsnog terug te storten. In navolgende leden staan de producten waarop het ontbindingsrecht ex. art. 6:230o Boek 6 van het burgerlijk wetboek is uitgesloten dan wel beperkt.

a. In verband met beperkte houdbaarheid voor wat betreft het kiemen is artikel 'ZPA0012 Licuala mattanensis Mapu' uitgesloten van herroepingsrecht.